Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Disseny i producció per a plàstics i metalls > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Disseny i producció per a plàstics i metalls

Disseny de matrius


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Anàlisi d’elements per al disseny d’útils de processat de xapa i estampació
UF2    Disseny d’útils de processat per deformació volumètrica
UF3    Disseny d’útils de processat per doblegat
UF4    Disseny d’útils de processat per embotició
UF5    Disseny d’útils de processat per tall
    

DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Es tracta el disseny dels components de xapa metàl·lica i el projecte de les seves matrius, que són els utillatges que cal construir per fer aquestes peces en sèrie en una premsa. L’alumne realitza diferents projectes, que culminen amb el disseny d’una matriu progressiva (les matrius progressives són de les tasques més complexes dins l’àmbit de la matriceria).


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10