Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Jardineria i floristeria > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Jardineria i floristeria

Implantació de jardins i zones verdes


UNITATS FORMATIVES :

UF1.   Replantejament i preparació per a l'implantació
UF2.   Instal·lació d'elements no vegetals
UF3.   Sembra i plantació de gespes i plantes entapissants
UF4.   Plantació de mates, arbusts i arbres


DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Aprendre les operacions i processos per tal de dur a terme la implantació d’un jardí  des del replanteig de l’obra a partir d’un disseny, passant per les tasques d’acondicionament del terreny  fins les feines d’acabat i entrega de l’obra . Tot això mitjançant una sèrie de tècniques de treball i de protecció dels riscos laborals.
Aprendràs a implantar gespes , plantar arbustos, material no vegetal com pot ser la col·locació de fustes, tanques metàl·liques, passeres de pedra,... i també plantació i maneig d’arbres.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10