Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Jardineria i floristeria > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Jardineria i floristeria

Taller i equips de tracció


UNITATS FORMATIVES :

UF1    El taller
UF2    Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius


DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecánica de la maquinària emprada en el món de la jardineria amb la finalitat de fer-ne una bon ús i manteniment de forma segura per nosaltres i per la gent de l’entorn. També  has d’adquirir unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10