Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici
 
Visita dels alumnes de Laboratori d'Anàlisis Clíniques a diferents laboratoris i empreses Dijous, 14 de Març del 2013
Els passats dies 19, 20 i 21 de febrer , en el marc de les JOT, les alumnes del CFGS de laboratori d’Anàlisis Clíniques  van realitzar diverses visites directament relacionades amb els seus estudis i la futura professió.

1. Hospital de Vic, veïns de comarca, on després d’una breu explicació general sobre les tasques del Consorci Hospitalari d’Osona, vam poder visitar les instal·lacions dels laboratoris acompanyats de personal especialitzat en Anàlisis Clíniques passant per les diferents seccions de Microbiologia, Bioquímica, Hematologia, Box d’extraccions i proves funcionals, recepció de mostres, etc. Tot seguit vam gaudir d’una xerrada sobre salut mental a càrrec de l’equip que coordina aquest servei a la comarca. Va ser una xerrada interactiva amb els alumnes ja que els va permetre reflexionar i comentar tots els interrogants al voltant d’aquestes malalties tan comunes però a la vegada tan desconegudes i incompreses.

2. Laboratoris Hipra d’ Amer, uns laboratoris tan propers que s’han constituït en un referent mundial en la recerca, producció i comercialització de productes de sanitat animal tant farmacològics, per al diagnòstic o productes biològics, les vacunesproductes en els que estan fortament especialitzats:  Investiguen, desenvolupen i produeixen vacunes vives i vacunes inactivades d’alt valor afegit destinades a animals d’abast -en especial porcs, remugants i aus- a les que apliquen els últims avenços científics.

A HIPRA, amb 50 anys d’història, amb 874 professional a tot el món, la recerca és prioritària. Dediquen el 9% de la facturació anual i el 13,4 % de la plantilla a R+D+R (Recerca, Desenvolupament i Registre), l’activitat de la qual està dirigida a obtenir productes d’alta tecnologia i se centra en els camps d’immunologia, microbiologia, genòmica, proteòmica, biologia molecular, tecnologia farmacèutica i assajos preclínics i clínics.

Ens van fer una interessant xerrada sobre les activitats de l’empresa, les seves seus mundials, la importància del treball  de laboratori respecte a les normes BPL’s (Bones Pràctiques de Laboratori).
Les soques microbiològiques de què disposen al “socari” s’aproximen a les 10.000 soques bacterianes, 800 soques víriques, 100 línies cel•lulars i entre 10 i 20 soques de protozous.

Tot seguit vam visitar les instal·lacions, les plantes de producció són visibles des de l’exterior això ens va permetre observar els complexos processos de producció amb major claredat. Aquestes instal·lacions estan equipades amb un sistema de filtratge absolut de l’aire, tractament d’efluents, destrucció de sòlids, etc. per garantir la seva total bioseguretat.
 La producció de Biològics està distribuïda en quatre nuclis diferenciats:
o  Nucli de producció d’antígens vírics en teixits cel·lulars, mitjançant bioreactors.
o  Nucli de producció d’antígens vírics en ous SPF embrionats, mitjançant incubació.
o Nucli de producció d’antígens bacterians i micoplasmes en medis de cultiu, mitjançant fermentadors.
o  Nucli de producció de coccídies

Finalment vam poder contemplar, des de l’exterior,  les instal·lacions  de la UASBI  unitat d’alta seguretat biològica treballem en condicions de contenció biològica, laboratoris de nivell III. On es  manipulen la majoria d’espècies víriques, bacterianes o parasitàries, així com organismes modificats genèticament (OMG).
 
3. Institut de Medicina Legal de Catalunya, a la seva seu de Girona. El Dr. Bardalet amb 30 anys d’experiència en la Medicina Forense ens va obsequiar amb una interessant xerrada de presentació de les activitats del centre.
Ens va presentar l’Institut de Medicina Legal de Catalunya com el més potent i amb més medis de tota Espanya. S’hi fan aproximadament unes 500 autòpsies per any de les quals un 70% són per mort natural i s’elaboren 80.000 informes legals.

L’Interpol els va reclamar personal per a les identificacions en la gran tragèdia del Tsunami. Es van comptar 230.000 víctimes i es van haver de realitzar 15.000 autòpsies.

La Medicina Forense és la gran xafardera de la Medicina, sempre es fa preguntes davant la troballa d’un cadàver:
Era un home o una dona? De vegades no és evident, alguns detalls poden donar la pista
Quina edat tenia? L’estudi acurat dels ossos, les  dents
Qui era? Empremtes dactilars, odontologia forense: tenint en compte que tenim 32 dents amb 5 cares cadascuna, fixeu-vos que no hi haurà dues dentadures iguals! Els estudis de l’ADN de les restes,  comparant-lo amb l’ADN de familiars, o amb la que hi havia al seu raspall de dents, etc.
De què s’ha mort? Es pot estudiar el consum  de drogues als cabells, hi romanen d’entre 1 a 3 anys. Es fan proves de tòxics, alcoholèmia, hepatitis, SIDA
Quan s’ha mort? pèrdua de temperatura del cadàver, estudi de la flora cadavèrica...
On s’ha mort?, etc.

El Laboratori  del que vam visitar les instal·lacions s’ha demostrat  indispensable per la Medicina Forense a tots els nivells: detecció de drogues, tòxics, proves de malalties infeccioses, anàlisi de mostres variades: cabells, fangs de sota els cotxes, restes cadavèriques, ...

En definitiva va resultar una visita molt interessant.


 
 
<<

 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10