Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Producció Agropecuària > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Producció Agropecuària

Fonaments zootècnics

                                                                                                                                       UNITATS FORMATIVES:                                                                                                                                         
UF1   Etnologia, anatomia i fisiologia.
UF2   Alimentació del bestiar
UF3   Reproducció animal
UF4   Sanitat animal
UF5   Allotjaments ramaders
UF6   Producció ramadera
UF7   Benestar animalDESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Aquest mòdul pretén assentar les bases de la producció animal, conèixer les races, el maneig i tipus de producció que podem trobar. Tanmateix es relaciona amb el tipus de estabulacions i allotjaments  dels quals en dependrà el benestar i el maneig d’aquests animals.
També estudiaràs els diferents sistemes de gestió de la reproducció i la millora genètica dels animals  així com les condicions sanitàries en què ha de tenir lloc la seva explotació.
Una part està dedicada al coneixement i disseny del tipus d’estabulacions més adequades per cada tipus de bestiar.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10