Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici
 
Visita al Parc de Recerca Biomèdica de BarcelonaDivendres, 14 de Febrer del 2014

El passat 17 de gener els estudiants de primer i segon curs del CGFS de Laboratori d’Anàlisi Clínics vàrem anar fins al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), una gran infraestructura científica que investiga i genera coneixements de molt alt nivell en els àmbits de la biomedicina i de la salut.

Després d’una passejada per les instal·lacions generals vàrem fer una  visita més detinguda a un dels laboratoris de l’IMIM, Institut Municipal d’Investigació Mèdica, principal impulsor del PRBB,  en concret a els seus laboratoris del programa de recerca en càncer.

Aquest programa pretén contribuir a millorar la prevenció i el diagnòstic de la malaltia, i a incrementar taxes de curació i qualitat de vida. Està constituït per quinze grups de recerca, que es classifiquen en tres nivells complementaris, un d’ells, és el de la recerca bàsica que treballa en la descoberta i comprensió de la biologia del càncer per proporcionar nous objectius i biomarcadors adequats per arribar al següent nivell d’investigació, la recerca preclínica.

Nosaltres ens vam centrar en el grup de Cèl.lules mare i càncer  que intenta
desxifrar els mecanismes moleculars que regulen la generació i manteniment de les cèl·lules mare i la seva diferenciació fins cèl·lules madures funcionals. I està interessat en l'estudi aquelles vies de senyalització que d'una manera o altra participen en el control dels processos tumorals.

L'aproximació experimental que empra el grup abasta des de la investigació més bioquímica al laboratori, passant per l'anàlisi de models animals que reprodueixin les patologies d'interès i ens permetin confirmar les troballes moleculars, per arribar a l'estudi de les possibles aplicacions terapèutiques dels nostres descobriments mitjançant l'anàlisi de mostres de pacients. 
 
<<

 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10