Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Manteniment electromecànic > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Manteniment electromecànic

Tècniques de fabricació


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Interpretació gràfica
UF2    Materials
UF3    Metrologia
UF4    Mecanitzat manual
UF5    Mecanitzat amb maquina-eina
UF6    Interpretació gràfica elèctrica (UF de centre)


DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

L’alumnat rebrà els coneixements teòrics i pràctics sobre utillatges i eines, dibuix i interpretació de plànols de fabricació, màquines, i normativa aplicable. Identificació de materials, tractaments, propietats i selecció. Preparació de maquines i equips, mecanitzat manual i amb màquina eina, mesures i verificacions dimensionals, amb uns procediments ordenats i metòdics, aplicant els conceptes sobre prevenció de riscos en les operacions mecàniques.
A la UF6 l’alumne aprendrà a dissenyar circuits elèctrics utilitzant el software EPLAN.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10