Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Superior > Disseny i producció per a plàstics i metalls > Mòduls
 
CC FF Grau Superior
Disseny i producció per a plàstics i metalls

Projecte de disseny


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Projecte de disseny de productes mecànics
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

En aquest mòdul es realitzen varis projectes de disseny mecànic, procurant que almenys algun d’aquests sigui complert i es faci per encàrrec o conjuntament amb una empresa que serà el client real del grup d’alumnes projectistes .
El projecte inclourà l’estudi i decisió de les millors solucions constructives per un determinat problema, la realització del disseny i la documentació final amb plànols, memòria i pressupost.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10