Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Mecanització > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Mecanització

Processos de mecanització


UNITATS FORMATIVES :

UF1   Processos de mecanització per arrencament de ferritja
UF2   Processos de fabricació per abrasió, electroerosió, procediments especials, tall i conformat
UF3   Costos de mecanitzat
UF4   Tractaments tèrmics
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Es donen els coneixements teòrics necessaris per treballar en un taller o en un entorn de fabricació mecànica. Aquests poden anar des de l’estudi dels diferents tipus d’eines i màquines fins als processos utilitzats a la indústria per fabricar peces i conjunts mecànics.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10